ارسال متن تماس

دفتر مرکزی

آدرس پستی:  اصفهان، خیابان آمادگاه، فرعی 10، ساختمان دوم سمت راست، واحد ششم.
صندوق پستی:   433-86145
وایبر:   3125 321 0913 (آقای آقاسی - امور قراردادها)
تلفن:   53506684-031 (5 خط)
داخلی 1 :   پشتیبانی فنی
داخلی 2 :   پشتیبانی فنی
داخلی 3 :   پپشتیبانی امور نشریه های الکترونیکی
داخلی 4 :   امور قراردادها
داخلی 5 :   حسابداری
داخلی 6 :   ارسال فکس
داخلی 7 :   مدیریت
داخلی 8 :   دریافت آدرس به صورت صوتی
سامانه ی دریافت و ارسال پیامک:   100045